Aristoteles kariérovým poradcem

10.04.2015 14:30

Nedávný průzkum v USA ukázal, že se svou prací je spokojeno pouze 47% lidí, a v Evropě je to ještě méně.

Patříte také mezi tu většinu nespokojených, nebo ne zcela spokojených? A chcete to změnit?

Jak ale na to? Jak překonat strach ze změny, jak najít "tu pravou" práci, a jak takovou práci vůbec získat v dnešní obtížné době?

Zmatek v hlavě, který cítíme, když si podobné otázky začneme klást, nás často od myšlenek na změnu odradí. Protože se ze začátku nemáme čeho chytit, jsme paralyzovaní množstvím potenciálních možností, a tak nakonec raději zůstaneme u toho, co aspoň dobře známe - a to je naše současná, byť ne zcela uspokojivá práce.

Jestli vás to aspoň trochu uklidní, ten pocit zmatku je naprosto normální a přirozený. Nepříjemné pocity jsou jako porodní bolesti, které provázejí každou důležitou životní změnu. Stejně tak je přirozené, že se cítíme být zahlcení množstvím nejrůznějších možností, co jako svoji práci dělat. V předindustriální době existovalo přibližně 30 tradičních řemesel. Mohli jste si vybrat, jestli chcete být kovářem, nebo třeba pekařem ... Dnes webové servery obsahují pracovní nabídky na více než 12 000 různých pracovních pozic! A v tom nejsou započteny další stovky či tisíce variant práce, kterou si můžete vytvořit sami pro sebe "na míru", např. tím, že začnete podnikat.

Není tedy divu, že se projevuje efekt, který psychologové dobře znají. Říká se mu "paradox rozhodování". Čím více možností totiž máme, tím je pro nás obtížnější se rozhodnout, a tím je také pravděpodobnější, že nakonec neuděláme nic.

Jen tehdy, když si uvědomíme, že být zmatený je naprosto v pořádku, nenecháme se těmito negativními emocemi zastavit a můžeme se pohnout dál.

Po více než sto let nás západní kultura přesvědčuje, že nejlepší cestou, jak využít naše talenty a být úspěšný v práci, je specializovat se a stát se co největším expertem na určitou velmi úzkou oblast - být např. anesteziologem, Java programátorem nebo mzdovou účetní ...

Ale stále větší počet lidí cítí, že takováto úzká specializace jim neumožňuje kultivovat všechny různé stránky jejich osobnosti, že řada jejich dalších nadání a talentů zůstává nevyužitých. Kvůli enormnímu množství znalostí a informací dnes už asi není možné být renesanční osobností, jako byl Leonardo da Vinci, který přes den maloval, večer se zabýval konstrukcí mechanických strojů a o víkendu dělal anatomické experimenty.

Dnešní verze práce "renesančních lidí" se nazývá "portfoliová kariéra". Tito lidé rozdělují svůj čas mezi několik prací, které dělají střídavě nebo simultánně. Kombinují kratší pracovní úvazky, dohody, i práci "na volné noze". Taková forma práce umožňuje být velmi flexibilní, a zároveň je to dobrý způsob, jak více rozprostřít a omezit rizika na dnešním nejistém pracovním trhu. Lidé s portfoliovou kariérou mají téměř poprvé v historii možnost přizpůsobit svou práci svému preferovanému způsobu a stylu života, místo toho aby neustále přizpůsobovali svůj život požadavkům své specializované pracovní pozice.

A co by mělo být ve vašem "portfoliu"?

Nejlepší kariérová rada, kterou jsem kdy slyšela, je 2500 let stará. Řecký filozof Aristoteles kdysi prohlásil: "Poslání člověka leží tam, kde se jeho talent protíná s potřebami světa". 

A jeho slova určitě potvrzují výsledky současných průzkumů, které říkají, že lidé, kteří se ve své práci snaží dosáhnout výhradně materiálního zisku nebo společenského statusu, jsou většinou dlouhodobě nešťastní a cítí se nenaplnění. Např. nedávný výzkum společnosti Mercer umístil položku "výše platu" až na sedmé místo mezi faktory, které nejvíce ovlivňují pracovní spokojenost.

Lepší alternativou je zaměřit se na své hodnoty a na to, co osobně vnímáte jako důležité a smysluplné ve vašem životě či ve společnosti. A pak hledat průsečík s tím, co umíte, co vás baví, v čem jste dobří.

Představte si sami sebe ve třech paralelních světech, přičemž v každém z nich můžete strávit příští rok "na zkoušku" prací, ve které se vaše nadání potkává s potřebami světa. Jaké tři práce byste si ze všeho nejradši vyzkoušeli?

 

Které "potřeby světa" vás nejvíce oslovují?

Napište svůj komentář do diskuse!

 

Diskusní téma: Aristoteles kariérovým poradcem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek