Čím je pro vás práce?

17.09.2013 16:28

Co pro vás vlastně znamená slovo "práce"? Podle toho, jak lidé berou svojí práci a čím pro ně jejich práce je, se dělí do tří hlavních skupin:

1. Práce jako zaměstnání, jako zdroj obživy.

Sem patří lidé, kteří "chodí do práce", a chodí tam především pro peníze. Práce je pro ně něco, co sice není moc příjemné, ale musí se to dělat, aby bylo z čeho žít, za co se bavit a z čeho platit složenky. Od své práce ani neočekávají, že by je měla nějak zvlášť bavit či naplňovat. Striktně oddělují "práci" a "život". Život je to, co začíná až po práci a na co si chodí do práce vydělat peníze. V práci je pro ně nejdůležitější výše výdělku a pokud se jim někde naskytne možnost vyššího platu, jsou ochotni práci změnit.

2. Práce jako kariéra.

Do této skupiny patří lidé, kteří chtějí v práci něčeho dosáhnout a někam to dotáhnout. Motivuje je zejména možnost pracovního postupu, povýšení. Důležitá je pro ně moc, vliv, prestiž, společenské postavení. Práci mění obvykle tehdy, když ve stávající firmě už pro sebe nevidí možnost dalšího postupu či získání větší moci a vlivu.

3. Práce jako poslání.

Pro tyto lidi má práce mnohem hlubší význam a smysl, než jen vydělávat peníze nebo postupovat ve firemní hierarchii. Jejich práce je naplňuje a uspokojuje. Dělali by ji i za menší peníze, možná že i zadarmo. Neoddělují práci od svého života - jejich práce je nedílnou součástí jejich života, jejich identity. K tomu, aby svou práci dělali dobře, nepotřebují žádné vnější pobídky ve formě "cukru a biče", motivuje je práce samotná. Není přitom až tak důležité, co vlastně takový člověk dělá. Práci jako své poslání může vnímat stejně tak dobře špičkový vědec, jako uklízečka. Každá práce může mít pro někoho smysl a každý člověk může v nějaké práci smysl najít.

Studie americké psycholožky Wrzesniewské se zabývala rozdíly v pracovní a životní spokojenosti lidí. Asi nebude překvapením, že jako jednoznačně nejšťastnější a nejspokojenější vyšla třetí skupina - lidé, pro které je jejich práce posláním.

 

Do které z těchto tří skupin byste zařadili sami sebe?

Pokud pro vás změna práce není v současné době reálná, jak byste alespoň mohli nalézt více smyslu v tom, co už děláte?

Napište svůj příspěvek do diskuze!

Diskusní téma: Čím je pro vás práce?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek