Hra na personalistu a uchazeče

19.01.2016 13:40

Na trhu práce neustále probíhá zajímavá hra. Hrají ji dva týmy.

První tým si nazvěme třeba SK Personalisté. Do tohoto týmu patří všichni personalisté, náboráři, recruiteři, headhunteři a personální konzultanti, kteří pracují buď přímo ve firmách, nebo v personálních agenturách. Jejich cílem je obsadit volné pozice ve firmách, a to co nejlepšími kandidáty. Základní předpoklad zní, že aby bylo možné posoudit, zda je kandidát opravdu vhodný, musíme se toho o něm co nejvíce dozvědět.

Způsob výběru zaměstnanců do firem (především do velkých korporací) se za posledních 20 let výrazně změnil. Už dávno nestačí pouhý pohovor. Tým SK Personalisté je přesvědčen, že je třeba kandidáty prosvítit laserovým paprskem, prozkoumat je až do morku kostí a zjistit tak jejich silné stránky, odhalit jejich slabiny a potenciální rizika, objevit jejich skrytý potenciál, zmapovat jejich osobnost, vynést na světlo jejich nejskrytější motivy, hodnoty a bůhvíco ještě. Je to pěkná hra. Dává totiž hráčům opojný pocit důležitosti a moci nad osudy druhých. Říká se tomu "práce s lidskými zdroji".

K takto velkému úkolu je třeba velkých nástrojů. Různé testy a dotazníky se při výběru lidí používaly už dávno, dát uchazeči do ruky tužku a papír už je ale dneska out. A tak vznikají a používají se čím dál sofistikovanější psychodiagnostické systémy. Uchazeč na počítači on-line během půl hodiny odkliká odpovědi na pár desítek otázek, a následně systém personalistovi vygeneruje Všeodhalující Zprávu. Možná byste se divili, co všechno se o vás personalista z takové Zprávy dozví. Taková zpráva podrobně popíše vaši osobnost a její jednotlivé rysy, uvede, pro jaké pozice se hodíte a pro jaké nikoliv, jak budete v budoucnu reagovat při zvýšené zátěži a stresu, zda máte nebo nemáte předpoklady pro vedení lidí, zda jste nebo nejste ochotní se dále rozvíjet, jaký je váš potenciál, jací budete za 10 let ... Zpráva je přehledná, barevná, doplněná pěknými grafy a škálami. Systém také okamžitě porovná více kandidátů a seřadí je podle vhodnosti pro určitou pozici.

Zní vám to téměř jako utopie? Však také je. Říkáte, že lidská osobnost je příliš komplexní a komplikovaná, než aby jí bylo možné postihnout jedním dotazníkem? Říkáte, že se lidé mění a vyvíjejí? Že je ve hře mnoho dalších proměnných, které takový systém nebere v úvahu? Máte pravdu. Ale SK Personalisté svému systému věří.

Často ale ani taková Zpráva nestačí. Co když uchazeč nevyplnil dotazník zcela upřímně a podle pravdy? Co když se přetvařoval a stylizoval? Je třeba ho vidět naživo, v akci. A tak šup s ním na Assessment Centrum! Ideálně celodenní nebo dokonce vícedenní akce, plná náročných úkolů, které uchazeč plní buď sám, nebo společně s ostatními uchazeči. Přitom ho neustále pozoruje a hodnotí početný tým personalistů a každé jeho slovo a gesto pečlivě analyzuje a interpretuje. To, jak se chováte v Assessment Centru, totiž jasně predikuje, jak se budete chovat v reálných pracovních situacích.

Zdá se vám to dost nejisté? Říkáte, že situace a úkoly v Assessment Centru jsou umělé? Že lidé a prostředí jsou tam pro vás nové a neznámé? Že vaše motivace v tuto chvíli je úplně jiná, než bude později v reálné práci? Že se možná sami hodnotitelé často neshodnou, co ten nebo onen projev chování vlastně znamená? Máte pravdu. Ale SK Personalisté svým metodám věří.

Nakonec možná dojde i na ten pohovor - nemůže to ale být jen tak obyčejný pohovor. Musí být "behaviorální" nebo "competence oriented". Jen tak odhalíme o uchazeči opravdu všechno!

Na tak náročnou a odbornou činnost musí být členové týmu SK Personalisté náležitě připraveni. A tak se účastní mnoha kurzů a výcviků, absolvují certifikační tréninky, kazuistické workshopy ... Celé to stojí mnoho času a peněz. Pak je ještě třeba zaplatit licence na využívání psychodiagnostických nástrojů, kredity za on-line vyhodnocení dotazníků, poradenské firmy, které připraví Assessment Centrum "na míru", externí konzultanty atd. atd. Že je to opravdu drahé? Nevadí, velké firmy na to mají. Promítnou to totiž do ceny svým koncovým zákazníkům. A poradenské společnosti mají dobrý byznys.

Teď se podívejme na druhý tým. Říkejme jim třeba RC Uchazeči. Do tohoto týmu patří všichni lidé, kteří se ucházejí o práci, zejména u velkých firem. Jejich cílem je získat práci. Aby to mohli dokázat, musejí však překonat dobře vycvičený a vyzbrojený tým SK Peronalistů. Proklouznout jejich sofistikovanou sítí.

Uchazeči vesměs tahají za kratší konec provazu. Nevědí totiž dopředu, jaká očekávání musí splnit, aby v této hře bodovali. Jaké vlastnosti a předpoklady personalisté právě u této pozice považují za zásadní a důležité? A jak je budou posuzovat? Co vlastně chtějí vidět a slyšet? Když budu v Assessment centru v týmové diskusi aktivně prosazovat svoje názory, usoudí, že jsem přirozený lídr, nebo že jsem příliš dominantní a nejsem tudíž dobrý týmový hráč?

Uchazeči vědí, že nejsou dokonalí. Že mají své slabé stránky a nedostatky. Jak to udělat, aby je personalisté neodhalii? Je třeba zjistit, jak na to. A tak se to na internetu hemží poradenskými stránkami a diskusními fóry, kde se dozvíte, jak správně napsat životopis a motivační dopis, jak se chovat u výběrového řízení a čeho se zásadně vyvarovat, jaké otázky a úkoly máte očekávat a jak se na ně připravit. Jak se prezentovat a jak sám sebe co nejlépe prodat. Co o sobě prozradit a co zamlčet. Na trhu je spousta knížek a příruček s názvy jako "Jak získat práci" nebo "Jak uspět při pohovoru". Kromě toho si můžete najmout poradce nebo kouče, se kterým si můžete vhodné chování přímo nacvičovat na modelových situacích. 

Opět je to velký byznys. Uchazeči do něj sice nemohou investovat tolik prostředků, zato je jich ale hodně, a řada z nich se na trhu práce ocitá i opakovaně.

Uchazečům často není vůbec příjemné, že se před personalisty musejí téměř "svléknout do naha", že někde po firmách kolují jejich osobnostní profily s údaji mnohem citlivějšími, než je jejich rodné číslo. Že často vůbec nevědí, jaké závěry si o nich personalisté udělali, že je s výsledky testů nebo Assessmentu nikdo neseznámí. Ale pokud chtějí pracovat ve vysněné Velké Korporaci, často se domnívají, že jim nezbývá nic jiného, než to skousnout.

Tak tu hru společně hrajeme. Personalisté se snaží "dostat" uchazeče, a uchazeči se snaží "dostat" personalisty. Na obou stranách je mnoho iracionálních předpokladů, mnoho taktizování, mnoho přetvařování.

 

Komu v té hře fandíte?

A líbí se vám její pravidla?

Je možné v té hře nehrát?

Napište svůj komentář do diskuse!

 

Diskusní téma: Hra na personalistu a uchazeče

Datum: 13.07.2024

Vložil: Lazernoe_vbMt

Titulek: Лазерное удаление папиллом

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать после удаления папиллом лазером?
После удаления папиллом лазером рекомендуется избегать прямого солнечного света на обработанную область, не использовать косметические средства, содержащие спирт, и не трогать обработанную область руками. Следует также избегать посещения саун и бассейнов в течение нескольких дней после процедуры. Важно следовать всем рекомендациям врача для предотвращения осложнений и ускорения процесса заживления.
What precautions should be taken after laser removal of papillomas?
After laser removal of papillomas, it is recommended to avoid direct sunlight on the treated area, not to use cosmetic products containing alcohol, and not to touch the treated area with your hands. It is also advised to avoid visiting saunas and swimming pools for a few days after the procedure. Following all doctor's recommendations is important to prevent complications and speed up the healing process.

Datum: 13.07.2024

Vložil: Lipoterapi_uqoa

Titulek: Липотерапия

Липотерапия: отзывы реальных людей о результатах


Можно ли сочетать липотерапию с другими косметологическими процедурами?
Да, липотерапию можно сочетать с другими косметологическими процедурами, такими как мезотерапия, массажи, обертывания и аппаратные методы коррекции фигуры. Важно обсудить с врачом все планируемые процедуры для достижения наилучших результатов и минимизации рисков.
Can lipotherapy be combined with other cosmetic procedures?
Yes, lipotherapy can be combined with other cosmetic procedures such as mesotherapy, massages, wraps, and hardware body contouring methods. It is important to discuss all planned procedures with your doctor to achieve the best results and minimize risks.

Datum: 10.07.2024

Vložil: qdstOQecRJ

Titulek: cZsxKcCbqv vGHLyXngWL CHfpuMoYcX VreCOdoAEu VdlabYqXla

All time cool 000*** menimpraci.cz

Datum: 08.07.2024

Vložil: asPnibXhwc

Titulek: gdvWKQZLLz wInLAQoZCu tBIzUFsGig ANCOJgHNjt efiQtfUHah

All time cool 000*** menimpraci.cz

Datum: 07.07.2024

Vložil: FlSybEaBSc

Titulek: rppPPSAejw xfpKuuxDMr qPSpgxzNpz wlxrRmtPEK hNEzUJGRDG

All time cool 000*** menimpraci.cz

Datum: 07.07.2024

Vložil: Brandonduh

Titulek: Slothana Token r607k

Это ценная фраза
to {purchase|purchase} the slothana #file_links["C:\Users\Admin\Desktop\file\gsa+en+seomaster20k50k100k200k1906249P2URLBB.txt",1,N] at the slothana presale, you {need|need|need|need|need|want/want} solana (SOL). Now slothana {is|exists} {at the stage|during} the pre-sale, {here|here|with us|on it|where|on which} you {can|have the opportunity} to buy a token at a potentially cheaper|lower|reasonable} price, {before|before} it {reaches|will go on sale on {exchanges|virtual platforms}.

Datum: 06.07.2024

Vložil: GabrielMit

Titulek: Pro Piter

Первая недвижимость Санкт-Петербурга - Про Питер (Pro Piter) -
спб выкуп квартир

Datum: 06.07.2024

Vložil: Nicolebon

Titulek: новости l128x

Да, все логично

Datum: 05.07.2024

Vložil: XRumer23chaws

Titulek: Test, just a XRumer 23 StrongAI test...

Dogs Cane Corso in Moscow
[url=]cane-corso.moscow[/url]

Datum: 03.07.2024

Vložil: akne_xkpl

Titulek: акнеКакие мифы существуют об акне? - Одни из мифов включают веру в то, что акне вызваны плохой гигиеной, употреблением жирной пищи или недостаточным умыванием лица; эти факторы могут способствовать, но не являются прямыми причинами.
What myths exist about acne? - Common myths include the belief that acne is caused by poor hygiene, eating greasy foods, or not washing the face enough; these factors can contribute but are not direct causes.
таблетки для лечения акне [url=almedinfo.ru]almedinfo.ru[/url] .

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek