Jak zacházet s kritiky?

11.07.2014 12:15

Na cestě ke změně vaší kariéry se jistě setkáte s lidmi, kteří se na váš záměr a vaše nápady budou dívat kriticky. Někteří lidé vás budou od změny odrazovat, předvídat problémy, upozorňovat na možná úskalí a rizika. Vy přitom v této fázi potřebujete spíš podporu a povzbuzení.

Jak zacházet s takovými kritiky a neztratit přitom své nadšení a odhodlání ke změně? Jak si nenechat "propíchnout bublinu" svého snu?

Kritiky můžeme rozdělit do tří skupin, podle toho, jakou mají motivaci.

1. "Dobří" kritici

Tito lidé jsou na vaší straně a přejí vám úspěch. Když s nimi mluvíte o svých záměrech, nechtějí jen přikyvovat a usmívat se, ale chtějí vám pomoci. Tím, že přemýšlejí o možných rizicích vašeho plánu a upozorňují vás na ně, pro vás mohou hrát velmi užitečnou roli oponenta a pomoci vám určitým problémům předejít.

Tyto kritiky trpělivě vyslechněte, diskutujte s nimi, zvažte jejich názory. Ve skutečnosti byste takové lidi měli vlastně vyhledávat a vybudovat si z nich svůj "podpůrný tým", se kterým budete konzultovat své kroky ještě před jejich uskutečněním.

2. "Špatní" kritici

Jsou to lidé, kteří na všem hledají to špatné a negativní a stavějí se odmítavě k jakékoli změně. Mají o všem předem vytvořený jasný závěr: "To nepůjde, protože ...", "To je nesmysl, protože ...", "To byste neměli dělat, protože ..."

Takovým lidem se raději vyhýbejte nebo s nimi o svých záměrech nemluvte. Jejich negativní přístup k životu je jejich problémem, ne vaším.

3. Ti, co to s vámi "myslí dobře"

Často sem patří naši rodiče, rodinní příslušníci nebo přátelé. Jistě nám nechtějí uškodit, naopak - snaží se nás ochránit. Jenže jsou schopni se na věci dívat jen z jejich úhlu pohledu. A protože možná sami mají velkou obavu ze změny nebo z nejistoty, předpokládají to samé u vás. Sami obvykle mají velkou potřebu jistoty a bezpečí, a chtějí, abyste byli "v bezpečí" i vy. Snaží se vás proto "vrátit zpátky na zem", "do reality".

Co bych doporučila pro jednání s tímto typem kritiků? Nesdělujte jim svůj záměr, dokud vaše vlastní odhodlání ke změně není pevné a dokud jste nepodnikli první konkrétní kroky. Ve fázi, kdy je naše vize ještě nejasná nebo kdy sami ještě váháme, býváme vůči "dobře míněné" kritice obzvlášť citliví a zranitelní. Pokud se však v této fázi skutečně necháte odradit, budete toho pravděpodobně později litovat.

 

Setkáváte se na vaší cestě ke změně kariéry s kritikou?

Jak se vám daří se s kritiky vypořádávat?

Napište svůj komentář do doskuse!

Diskusní téma: Jak zacházet s kritiky?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek