Karel (50): Z učitele manažerem

05.09.2013 15:18
Co tě dovedlo k rozhodnutí změnit v 50 letech zaměstnání?

Pracoval jsem jako učitel 25 let. Po té době, navíc po více než 20 letech učení ve stejné škole, jsem už pociťoval určitý stereotyp. Také jsem v posledních letech začal mít problémy s hlasivkami, a cítil jsem, že tuhle práci už nebudu moct dlouho dělat. Bezprostředním impulzem ke změně ale bylo něco jiného - došlo k výměně vedení školy a v důsledku toho se úplně změnila atmosféra v práci, došlo k naprostému rozštěpení kolektivu, lidé se rozdělili na dva tábory. Kolega, který se příliš otevřeně stavěl proti novému vedení, dostal výpověď. Přestal jsem se do práce těšit a dal jsem výpověď sám.

Jak probíhalo tvoje rozhodování, co budeš dělat?

Kvůli hlasivkám jsem věděl, že už nechci učit. Ale ze začátku jsem vůbec nevěděl, co jiného bych mohl dělat. Nechtěl jsem se unáhlit. Není dobré skončit v jedné práci a vrhnout se hned do jiné. Chtěl jsem si vše dobře ujasnit. Abych se nějak zaměstnal, pustil jsem se do manuální práce - opravoval jsem chatu a dělal různé údržbářské práce na svém domě. Dodržoval jsem pravidelný denní režim, vstával jsem každý den v sedm. Také jsem se přihlásil do kurzu angličtiny. Postupně jsem si uvědomil nebo to tak nějak přirozeně vyplynulo, že bych se ve své budoucí práci mohl pohybovat kolem nemovitostí. Bavil jsem se o tom se známými, sondoval jsem, jaké jsou možnosti, potkal jsem člověka, který se správou nemovitostí živil. Chtěl jsem si udělat nějakou rekvalifikaci, ale nabídka Úřadu práce byla tristní, neexistuje žádná centrální databáze rekvalifikačních kurzů, úředníci byli sice ochotní, ale sami neměli přehled. Nakonec moje žena našla na internetu rekvalifikační kurz "Facility manažer", který mě na první pohled zaujal. Úřad práce byl ochoten mi kurz zaplatit. Kurz trval několik měsíců a už v jeho průběhu jsem se začal ohlížet po volných pozicích v novém oboru. Nebylo jich moc, ale zúčastnil jsem se dvou výběrových řízení a v jednom z nich jsem uspěl. Pomohla mi právě moje praxe ve školství. Teď pracuju jako manažer pro ekonomiku a provoz na soukromém gymnáziu. Mám na starosti správu školní budovy, energie, odpady, úklid, provoz kanceláře a hospodaření školy, vedu tým pěti provozních zaměstnanců.

Co pro tebe bylo při změně kariéry nejtěžší?

Byla to moje první takto zásadní změna kariéry v mém životě. Uvědomoval jsem si, že vzhledem ke svému věku takových změn už nebudu moct udělat moc. Nejtěžší pro mě byla určitá nejistota, zda jsem zvolil správný směr. Ale teď už vím, že jsem se rozhodnul dobře. Obtížný byl i začátek rekvalifikačního kurzu, všichni moji spolužáci byi lidé z firem, kteří už se v téhle branži pohybují dlouho. Věci, které pro mě byly úplně nové, pro ně byly dávno známé a samozřejmé. Až po několika lekcích se mi vše začalo skládat do souvislostí.

Co ti naopak nejvíce pomohlo?

Určitě zázemí a podpora mojí rodiny. Také to, že jsem si uvědomil, že nás to ekonomicky nepoloží, když si dovolím několik měsíců nepracovat.

Děkuji, že ses podělil o svoji zkušenost!