Kariéra není sprosté slovo

24.01.2014 12:47

Slovo kariéra mělo dříve v české kotlině poněkud pejorativní význam. Když se o někom řeklo, že "dělá kariéru" nebo že je "kariérist/ka", dostával tím daný člověk negativní nálepku a rovnalo se to zpochybnění jeho morálních vlastností.

V dnešním pohledu je kariéra naprosto přirozená věc, protože téměř každý člověk má nějakou kariéru. Kariéra je chápaná jako určitá profesní dráha, průběh našeho pracovního života, ktrerý se odehrává na časové ose. Má svůj začátek (většinou ukončení školy, nástup do prvního zaměstnání), má svoji současnost (to, co dělám teď), prochází řadou stádií a změn (někdy plynulých, někdy radikálních). Má také - zatím možná nevyjasněné - pokračování v budoucnosti. A bude mít také jednou svůj konec (ukončení aktivního pracovního života, odchod do důchodu - i když přibývá lidí, kteří jsou pracovně aktivní do vysokého věku nebo třeba až do smrti).

Naše kariéra se může vyvíjet spontánně a náhodně, nebo může mít jasný cíl (čeho chceme v pracovní oblasti dosáhnout) a plán (jak toho dosáhnout).

Kdybychom si svoji kariéru znázornili v grafu, měla by u někoho průběh plynule stoupající přímky, u jiného by to byla dlouhá vodorovná čára, u jiného vlnovka či sinusoida, případně několik kratších vzájemně nepropojených úseček.

Pojem kariéra zahrnuje bohatší a složitější jev, než pouhý postup od funkce k funkci. Zahrnuje získávání zkušeností, nabývání nových dovedností, osobnostní růst, mnohdy hledání sebe sama a svého místa ve světě.

Kariéra je přirozenou součástí našeho života a nelze ji vnímat odděleně od ostatních částí (osobní život, rodinný život, volný čas, zájmy ...). Všechny tyto části se totiž vzájemně mnohočetně ovlivňují.

Kariéra má i svůj genderový aspekt. Protože obvyklý průběh života muže a ženy v naší společnosti se v něčem liší, existují i rozdíly v "ženské" a "mužské" kariéře. Mužská kariéra se obvykle dá znázornit jako rovnoměrný, přímočarý růst. Muži více oddělují kariéru od osobního a rodinného života a více se identifikují se svojí prací či pracovní pozicí. Protože obvykle mohou věnovat práci více času než ženy (pod vlivem genderových stereotypů stále ještě není časté, že by muž převzal stejný díl odpovědnosti za péči o rodinu, děti a domácnost), rychleji dosahují pracovních úspěchů, odborného postupu či povýšení. Rozvoj kariéry muže je limitovaný pouze jeho schopnostmi a motivací.

Průběh ženské kariéry je většinou nerovnoměrný, s jednou nebo více přestávkami (péče o děti nebo jiné rodinné příslušníky). Pro ženy je mnohem více důležité sladění kariéry s osobním a rodinným životem. Kromě vlastních schopností v kariéře žen stále ještě existují další limity, dané genderovými stereotypy a předsudky. Ve firmách často narážejí na tzv. "skleněný strop" - ve vyšších manažerských pozicích je u nás žen stále mizivé procento. Naopak ve vlastním podnikání, tam, kde si mohou samy nastavit pracovní podmínky, bývají ženy velmi úspěšné.

Zatímco ještě nedávno byla považována za "normální" kariéra jednooborová (člověk se celý život pohyboval v jedné oblasti, dělal jednu profesi), je v dnešní době už běžné, že lidé v průběhu života vystřídají několik zcela jiných prací. Stále častější je tzv. portfoliová kariéra, kdy se člověk postupně nebo současně věnuje různým pracovním projektům a získává z nich příjmy různými formami (jako zaměstnanec, na DPP nebo DPČ, na ŽL ...)

 

Jakou křivkou byste znázornili vaši dosavadní kariéru?

Jaké byly její dosavadní nejdůležitější body nebo milníky?

Vyvíjí se vaše kariéra spontánně nebo cíleně?

Napište svůj komentář do diskuse!

Diskusní téma: Kariéra není sprosté slovo

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek