Kdo je vaše Velká pětka?

06.03.2015 11:53

Než budete číst dál, položte si otázku: Se kterými pěti lidmi trávíte v současnosti nejvíce času a nejvíce jim nasloucháte? Napište si jejich jména.

Psychologové říkají, že jsme průměrem pěti lidí, se kterými se nejčastěji stýkáme. Naše myšlení je jakýmsi zprůměrováním myšlenek a názorů těchto pěti lidí. Tito lidé nás ovlivňují více, než si myslíme, nebo než jsme ochotni připustit.

Podívejte se teď znovu na váš seznam. Tito lidé mají největší vliv na to, jestli se vám podaří úspěšně změnit kariéru, jestli se vám podaří najít práci, která vás bude doopravdy naplňovat. Tito lidé totiž formují vaše přesvědčení a názory. Ovlivňují (pozitivně nebo negativně) vaše sebevědomí, to, jak moc si věříte. Nastavují laťku (vysoko nebo nízko) vašim cílům a aspiracím. Mají velkou sílu vás inspirovat a povznášet do výšin, nebo naopak srážet k zemi. A když procházíte tak důležitým obdobím ve vašem životě, jako je změna kariéry, mohou se stát velkými pomocníky, nebo naopak velkou brzdou.

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste mohli strávit celý den se skupinou lidí, kteří:

 • mají pochopení pro vaši touhu změnit kariéru a povzbuzují vás v tom,
 • pozorně naslouchají vašim nápadům a pomáhají vám je rozvíjet,
 • dodávají vám odvahu a věří vám,
 • nekritizují vás,
 • inspirují vás svými nápady,
 • dělí se s vámi o své zkušenosti, nabízejí vám pomoc, kontakty ...

Jak byste se cítili na konci takového dne? Počítám, že asi výborně. Pozotovně naladěni, posíleni, s větší sebedůvěrou a pravděpodobně i s konkrétními plány, co teď uděláte.

Teď si naopak představte, jak byste se cítili po dni stráveném se skupinou lidí, kteří:

 • jsou nervózní a projevují obavy z vaší změny,
 • snaží se vás od ní odradit,
 • srážejí vaše sebevědomí, upozorňují na to, co všechno neumíte nebo nezvládnete,
 • mají sami velmi omezený rozhled a představu o tom, co je možné,
 • nechápou, proč chcete změnit práci a snášejí "rozumné" argumenty, proč byste to neměli dělat,
 • promítají do vás a do vašich plánů své vlastní strachy a obavy.

Cítili byste se nepochopení, zklamaní, zrazení? Bylo by vaše sebevědomí a sebedůvěra na bodě mrazu? Bylo by vaše odhodlání ke změně silně nahlodané? Počítám, že ano.

Podívejte se teď znovu na váš seznam pěti lidí, s kterými v současnosti trávíte nejvíc času a nejvíce jim nasloucháte. Kteří z nich by patřili do té první skupiny? Byli by tam aspoň někteří? A které byste zařadili do té druhé skupiny:

V období změna kariéry je nesmírně důležité obklopit se tou správnou "sortou" lidí. Lidmi, kteří jsou pozitivní, přející a podporující. Lidmi, kteří ve vás věří. Lidmi, kteří třeba sami úspěšně prošli podobnou změnou a vědí, jaké to je.

Co tedy můžete sami udělat?

 • Omezit, nebo dočasně úplně přerušit kontakty s lidmi ze druhé skupiny. A udělat to, přestože to třeba jsou vaši rodinní příslušníci, a přestože to s vámi určitě myslí dobře.
 • Pokud se musíte s lidmi ze druhé skupiny stýkat, přestat s nimi mluvit o vašich plánech na změnu kariéry.
 • Trávit více času s lidmi z první skupiny.
 • Rozšířit první skupinu - třeba znovu zkontaktovat některé vaše staré známé, bývalé kolegy apod. Také můžete najít úplně nové lidi - třeba na kurzech a workshopech, na sociálních cítích ...
 • Vytvořit si svou "Velkou pětku" výhradně z lidí z první skupiny.

Jestliže je pravda, že lidé, se kterými trávíte hodně času, mají tak obrovský vliv na vaše přesvědčení, na rozhodnutí, která děláte, na směr, kterým se budete ubírat, je ve vašem vlastním a životně důležitém zájmu udělat všechno pro to, abyste se obklopili těmi správnými lidmi!

 

Co byste pro to mohli ještě dneska udělat?

Komu byste mohli zavolat, napsat nebo se s ním sejít?

Napište svůj komentář do diskuse!