Paralýza z analýzy

01.10.2014 15:22

Když chcete změnit svoji kariéru, ale nevíte ještě přesně, co byste měli nebo chtěli dělat dál, může se jako logický krok jevit udělat si nejdříve důkladnou analýzu. Udělat si přehled všech vašich schopností, dovedností, znalostí a zkušeností. Podívat se také na vaše slabé stránky - co všechno ještě NEumíte, NEznáte ... Zmapovat si všechny pracovní obory a oblasti, udělat si seznam všech pracovních pozic, které by přicházely v úvahu, zjistit, jaké jsou pro tyto pozice kvalifikační předpoklady a další požadavky ... Prostě shromáždit co nejvíc dat a informací a tato data utřídit a zanalyzovat.

Když tohle uděláte, zjistíte, že vlastně existuje spousta možností vašeho dalšího pracovního uplatnění a kariérového směřování. To by mohlo být sice na první pohled povzbudivé (mám tolik možností!), ale právě v tom je zakopaný pes.

Psychologové v řadě výzkumů a experimentů prokázali, že čím více má člověk možností, tím je pro něj obtížnější se rozhodnout. Jednoduchý příklad - představte si, že jste v restauraci, kde je na jídelním lístku pět různých jídel. Asi si dokážete poměrně rychle vybrat, na které z nich máte největší chuť? Ale co když tam těch jídel bude 150? Budete asi dlouho, dlouho přemýšlet, a nakonec si možná dáte smažák jako vždycky.

Pokud máme příliš mnoho možností, paradoxně to ochromí naši schopnost rozhodnout se. A v řadě případů to nakonec vede k tomu, že neuděláme nic, nerozhodneme se pro žádnou z nich. V případě rozhodování o změně práce to znamená, že nakonec zůstaneme tam, kde jsme, ve své dosavadní práci, i když nám nevyhovuje nebo jí nemáme rádi.

Pokud věnujeme hodně času shromažďování informací a jejich analyzování, zapojujeme spíše racionální část naší psychiky. Ale rozhodnout se pro něco, a hlavně pro to skutečně něco začít dělat, je spíše věcí našich emocí, než rozumu.

Příliš mnoho možností a příliš mnoho analýzy vede nakonec k paralýze, a ta se může stát tou největší překážkou na naší cestě ke změně.

Jak se tedy této paralýze vyhnout?

Jděte na rozhodování ne přes rozum,ale přes emoce a intuici. Uvědomte si, jaké činnosti vás nejvíce baví, naplňují, uspokojují. S jakými lidmi a v jakém prostředí je vám dobře. Zkuste si představit sebe sama za pár let, šťastného a spokojeného - čeho je ve vašem životě, že se tak cítíte?

A pak zkuste najít několik málo možností pracovního uplatnění, kde všechny tyhle věci jsou. Když najdete jen jednu možnost, pusťte se do ní. Když najdete více možností, zvažte, ke které z nich vás to nejvíc táhne, nebo která je naopak nejschůdnější, za daných podmínek nejsnadněji realizovatelná. Nebo si prostě hoďte korunou. Naplánujte a zrealizujte první kroky a věci se dají do pohybu.

 

Kdy jste trpěli paralýzou z analýzy a jak se vám ji podařilo překonat?

Napište svůj komentář do diskuse!

Diskusní téma: Paralýza z analýzy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek