Radka (44): Z auditorské firmy na volnou nohu

10.02.2015 09:17

Co jsi dělala původně a co děláš teď?

Pracovala jsem jako senior asistent auditora ve středně velké auditorské firmě. Vedla jsem její českobudějovickou divizi a měla jsem zodpovědnost za audity klientů v Jihočeském kraji. Nyní pracuji jako OSVČ: vedu účetnictví, daňovou evidenci a mzdovou agendu svým klientům, kromě toho jsem znalcem v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků, finančního a nehmotného majetku.

Co tě dovedlo k rozhodnutí změnit kariéru?

Narůstající neshody s majiteli společnosti, které se týkaly především rozdílných představ o budoucím vývoji a směřování firmy a částečně také, po 17-ti letém působení na stejné pozici, i určitá únava a ztráta motivace. Svojí roli do jisté míry hrála také náročnost dvoukariérního manželství s dvěma poměrně malými dětmi.

Jak zpětně hodnotíš svoje rozhodnutí?

Zcela jistě pozitivně: soukromé podnikání mi bezesporu poskytuje větší svobodu v pracovních rozhodnutích i v plánování svého pracovního i soukromého času, to je naprosto nesrovnatelné. Na druhé straně musím zmínit, že finančně jsem v současnosti cca na třetině svých původních příjmů (což víceméně koresponduje s množstvím mého volného času dříve a nyní :-). Faktem také je, že i když moje současná práce je mnohem kreativnější a se svými klienty jsem většinou v užším kontaktu, moje původní pozice mi umožňovala pracovat na skutečně prestižních a odborně zajímavých zakázkách.

Co pro tebe bylo nejtěžší?

Rozhodnout se. Rozhodování samotné mi ostatně trvalo téměř 2 roky.

Co ti nejvíc pomohlo?

Nejdůležitější byly 2 věci:
a)      Finanční podpora mého manžela – v prvním roce svého podnikání bych se těžko sama vyrovnávala s propadem svých příjmů.
b)      Podpora mých přátel – bez nich bych jen složitě a dlouze sháněla dostatečný počet klientů pro rozjezd svého podnikání.