Udělejte si SWOT analýzu

18.02.2014 12:08

Uvažujete o změně práce, ale nejste si zatím jisti, zda vůbec měnit nebo zda už je na změnu ten správný čas?

Následující cvičení vám může pomoci zjistit, jak moc je změna ve vašem pracovním životě žádoucí. Je to jedna z koučovacích technik, založená na principu SWOT analýzy.

Vezměte si čistý list papíru a rozdělte jej na čtyři kvadranty:

 

A

 

 

B

 

C

 

 

D

 

Do kvadrantu A si napiště všechny pozitiva současného stavu, všechny plusy vaší současné kariéry:

 • Co vás na vaší současné práci opravdu baví?
 • Jaké své silné stránky a přednosti v ní využíváte?
 • Jaký pocit seberealizace vám přináší?
 • Co dobrého vám vaše práce dává?
 • Jaká další pozitiva jsou spojena se současným stavem?

 

Do kvadrantu B si napište negativa současného stavu, všechny minusy vaší současné práce:

 • Co se vám na vaší současné práci nelíbí?
 • Co vám nevyhovuje? Co vás opravdu nebaví? Co vás stresuje? Co vás ubíjí?
 • Jaké vaše silné stránky v současné práci vůbec nevyužíváte?
 • Jaká další negativa jsou spojena se současnou situací? (např. dlouhé dojíždění, špatné vztahy v týmu, omezené možnosti dalšího rozvoje ...)

 

Do kvadrantu C napište všechny pozitivní věci, které by mohly nastat, pokud byste se rozhodli pro zásadní změnu ve vaší kariéře:

 • Jaké nové možnosti by vám to přineslo?
 • Jaké šance či příležitosti by vám to otevřelo?
 • Jaké pozitivní dopady by to mělo na váš život?
 • Co pozitivního by to přineslo dalším lidem?

 

A nakonec nám zbývá kvadrant D - sem napište, co negativního by mohlo nastat, pokud se rozhodnete pro změnu:

 • Jaká konkrétní rizika vnímáte?
 • Co může být ohroženo?
 • Jaké negativní dopady by změna mohla mít na váš život a na vaše okolí?

 

Až budete mít všechny čtyři kvadranty vyplněné, zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Převládají v současné situaci pozitiva, nebo negativa? Jakou mají váhu? Která z nich jsou pro vás nejdůležitější?
 • Jsou šance, které vám nabízí změna, dostatečně lákavé?
 • Jak byste mohli zvýšit pravděpodobnost, že jich dosáhnete?
 • Jsou rizika spojená se změnou velká, nebo přijatelná? Jak pravděpodobné je, že skutečně nastanou?
 • Co nejhoršího by se mohlo stát a jak byste pak postupovali?
 • Jak můžete uvažovaná rizika snížit nebo co můžete udělat pro jejich odstranění?
 • Kdo a co vám v tom může pomoci?

 

Pomohlo vám toto cvičení v rozhodování, zda udělat změnu?

Napište svůj komentář do diskuse!

 

Diskusní téma: Udělejte si SWOT analýzu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek