Využijte své silné stránky

25.10.2013 15:27

Aby vás vaše práce opravdu bavila a uspokojovala, měla by to být taková práce, kde můžete každý den využívat své silné stránky, to, v čem jste opravdu dobří, co vám opravdu jde.

Co jsou vaše hlavní silné stránky?

Vezměte si čistý list papíru a rozdělte ho svislou čarou na dvě poloviny. Levou půlku si nadepište: Co umím opravdu dobře? V čem jsem opravdu dobrý/á? Nyní napište pod sebe všechny svoje silné stránky. Mělo by jich být minimálně 20. Když už vás žádné další nenapadají, můžete se zeptat svých rodinných příslušníků, přátel, či kolegů. Jistě vám doplní ještě další pozitiva, kterých si třeba ani sami nejste vědomi nebo je považujete za samozřejmost.

Poté nadepište pravou půlku stránky: Co umím částečně (a mohu zlepšit, když budu chtít)? Sem napište všechny své znalosti, dovednosti, všechny věci, ve kterých sice nejste úplně skvělí, ale zvládáte je alespoň částečně a víte, že máte na to je zlepšit. Podtrhněte ty položky, které skutečně chcete zlepšit. Kdyby se vám to povedlo, jak konkrétně by vám to pomohlo? V čem by se zvýšila vaše výkonnost? A co pro to konkrétně můžete udělat?

Svoje silné stránky můžeme hledat nejenom v oblasti našich dovedností (Co umím? V čem jsem dobrý/á?), ale také v oblasti našich vlastností (Jaký/á jsem? Jaké jsou moje osobnostní kvality?)

Jak vidíte sami sebe a jak vás pravděpodobně vidí vaše okolí?

Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

  • Jak by vás popsali lidé, kteří vás dobře znají?
  • Kdyby vás měl charakterizovat třemi slovy váš partner, váš nejlepší přítel, váš šéf, co by o vás řekl?
  • Co vám obvykle o vás druzí lidé říkají? Za co vás chválí a co se jim naopak na vás nelíbí?
  • Jak vidíte sami sebe?
  • Jak byste se nejlépe popsali?

Napište si sami na sebe doporučující dopis. Co by o vás, o vašich vlastnostech a schopnostech měl rozhodně vědět někdo, kdo bude rozhodovat o vaší příští práci?

 

Jak moc své silné stránky využíváte každý den ve své současné práci?

Které z nich příliš nevyužíváte, ale chtěli byste využívat?

Kde a jak byste je mohli využívat lépe?

Napište svůj komentář do doskuze!

Diskusní téma: Využijte své silné stránky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek